Motovila Nova Gorica 12 Foto Igor Sukur

Hvala za 1 % dohodnine!

Poslanstvo Motovile je opolnomočiti predstavnike kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim, za suvereno in avtonomno delovanje v nacionalnem in mednarodnem prostoru. 

Dejavnosti Motovile so široko in brezplačno dostopne vsem našim uporabnikom. O strokovnosti ekipe, pa pričajo tudi odlični rezultati domačih prijaviteljev na razpise Ustvarjalne Evrope ter zadovoljna mreža uporabnikov in partnerjev doma in na tujem.

Ker želimo tudi v prihodnje omogočati brezplačen dostop do naših programov usposabljanja in drugih podpornih aktivnosti (zlasti za spodbujanje mednarodne mobilnosti in sodelovanja predstavnikov kulturnega in ustvarjalnih sektorjev), bomo veseli vaše podpore.

Podprite naše delovanje!

Izpolnjen obrazec za namenitev dela dohodnine (glej spodaj) lahko do 31. 12. 2021 oddate:
* elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si,
* osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, tj. na naslov Finančni urad, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Motovila deluje v javnem interesu na področju kulture (št. odločbe 0140 – 380/2019/2, z dne 25. 11. 2019, izdalo Ministrstvo za kulturo RS) in je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini Z Doh-2 (Uradni list RS, št. 13/11, prečiščeno besedilo 9/12), in Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki omogoča, da davčni zavezanec zahteva, da se do 1 % dohodnine, ki bi sicer ostala v državnem proračunu, nameni za financiranje neprofitnih organizacij.

V sklopu informacijskih in podpornih dejavnosti zavoda Motovila deluje tudi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), nacionalna informacijska pisarna za program EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020). CED Slovenija deluje ob podpori Ministrstva za kulturo RS in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo ter Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije.

Motovila je članica CNVOS, skupnosti mrež Evropske komisije v Sloveniji, evropske mreže Creative Europe Desks, platforme Centra za kreativnost, Culture Action Europe, On the Move in Mobility Information Points.

Veseli bomo, če boste podprli naše delovanje!

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1