Fr Presidency Eu Vir Fb@europe2022fr

Francija na čelu Sveta EU

Kultura je v ospredju med prednostnimi nalogami francoskega predsedstva Svetu EU, ki posebno pozornost namenja večjezičnosti, sicer tradicionalni prednostni nalogi te države. »Gospodarska kriza in kriza javnega zdravja sta močno prizadeli kulturni sektor, zato ga je treba postaviti v središče okrevanja v Evropi,« je zapisano v programu.

Francija ima »ohranjanje in spodbujanje raznolikosti digitalnih kulturnih vsebin« za eno svojih ključnih prednostnih nalog na področju kulture. Poleg tega si bo prizadevala za večjo mobilnost umetnikov in strokovnjakov v kulturnih sektorjih, spodbujala novo evropsko strategijo za kulturne in ustvarjalne sektorje ter se osredotočila na kulturno dediščino, zlasti na digitalizacijo in boj proti trgovini s kulturnimi artefakti. Na seznamu je tudi nadaljnje ukrepanje v zvezi z vlogo kulture pri krepitvi demokracije in demokratične kulture, kot je bilo lani začrtano v Listini iz Porto Santa, prizadevanje, ki ga je v prvi polovici leta 2021 predlagalo portugalsko predsedstvo EU. Koledar (kulturnih) dogodkov francoskega predsedstva vključuje tudi nekaj srečanj, namenjenih avdiovizualnim in filmskim vsebinam, inovacijam in tehnologiji ter knjigam.

Franciji bo 1. julija sledila Češka. Obe državi bosta oblikovali naslednji delovni načrt Sveta za kulturo za obdobje 2023–2026, osrednji dokument, v katerem so opredeljene večletne prednostne naloge politike EU na področju kulture.

[Foto: FB @Europe2022FR]

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1