Filmskim ustvarjalcem svetujemo pri prijavi na MEDIA razpise

Na začetku novembra 2018 smo za predstavnike filmskega sektorja organizirali info dneve za podprogram MEDIA. V Cankarjevem domu v Ljubljani smo 8. in 9. nov. predstavili pet razpisov za leto 2019, in sicer za podporo posameznim projektom, TV produkcijam, selektivni distribuciji, filmskim festivalom in filmskem izobraževanju. Informativni dnevi so bili del spremljevalnega programa mednarodnega filmskega festivala LIFFe.

Poročamo o novostih razpisov, omejitvah in vam nudimo splošne napotke za oddajo projektne vloge.

Razvoj posameznih projektov in mednarodna TV produkcija

Četrtkov popoldan (8. nov.) je bil namenjen tako uporabnikom, ki se prvič srečujejo s specifikami podpore za neodvisne evropske producente kot tudi izkušenim producentom, ki so že mednarodno pozicionirani in imajo v razvoju nove koprodukcije. Podrobno smo predstavili razpisa za razvoj posameznih projektov (EACEA/22/2018) in mednarodne TV produkcije (EACEA/25/2018):

Razpis za razvoj posameznih projektov uvaja manjše spremembe meril za dodelitev podpore (glej Smernice za prijavo projektov). Ukinjen je kriterij »kakovost projektne ekipe«, večji poudarek je na kakovosti razvojnih dejavnosti in marketinško-distribucijski strategiji doseganja občinstev. Dobrodošla novost je korenito spremenjen format Navodil za prijavo. Slednja so zdaj uporabnikom prijaznejša, saj združujejo koristna navodila za prijavo, preglednico za samoocenjevanje upravičenosti, pogosta vprašanja in napake.

Podpora za mednarodne TV produkcije za leto 2019 je bila predstavljena z zavedanjem, da so producenti iz Slovenije nekonkurenčni na tovrstnih razpisih, predvsem zaradi strogih pogojev razpisa, npr. sodelovanje vsaj treh tujih TV prikazovalcev pri projektu. Zaskrbljujoč je podatek, da je med izbranimi projekti majhen delež tistih iz držav nizke avdiovizualne zmogljivosti, kamor spada tudi Slovenija. Zadnja tovrstna podpora je bila slovenskemu prijavitelju Casablanca dodeljena v letu 2008 za projekt Leteča brata Rusjan. Največ izbranih projektov je iz t. i. velikih in srednjih držav kot so Francija, Nemčija, Norveška, Danska, Poljska, Velika Britanija, Belgija in Islandija. Med prijavitelji iz malih držav se med uspešnimi prijavitelji največkrat pojavljajo producenti iz Estonije, Latvije in Češke.

Selektivna distribucija

V prvem delu petkovega info dne (9. nov.) smo gostili predstavnike distributerskih hiš, ki imajo izkušnje uspešnega črpanja sredstev. Razpis za podporo selektivni distribuciji (EACEA/28/2018) uvaja korenite spremembe tako na vsebinski kot postopkovni ravni, med drugim tudi zaradi obsežnega zmanjševanja birokratskih bremenitev Izvajalske agencije EACEA. Podpora ni več namenjena posameznim distributerjem kot samostojnim prejemnikom podpore, temveč bodo distributerji vključeni kot ključni partnerji prijavitelja – prodajnega zastopnika na posameznih distribucijskih ozemljih. Distributerji so se odzvali na spremembe razpisnih pogojev s številnimi komentarji in opozorili na morebitne težave pri črpanju sredstev MEDIA in sodelovanju s prodajnim zastopnikom.

Filmski festivali in filmsko izobraževanje

Drugi del petkovega info dneva pa je bil namenjen uporabnikom, ki organizirajo filmske festivale in aktivnosti na področju filmske vzgoje. Aktualni razpis za podporo evropskim filmskim festivalom (EACEA/32/2018) prinaša spremembe predvsem pri merilih za dodelitev podpore. Po novem ima večjo težo kriterij »kakovost vsebine in dejavnosti«. Za razliko od preteklih razpisov, letošnja razpisna shema za filmsko izobraževanje (EACEA/33/2018) omogoča podporo izključno dejavnostim oblikovanja katalogov pomembnih evropskih igranih filmov za evropsko in srednješolsko populacijo (11–18 let).

Na informativnem dnevu, namenjenem filmskim festivalom in filmski vzgoji, so bile organizacije, ki so že bile uspešne na obeh razpisih in organizacije, ki tovrstne izkušnje še nimajo. Dogodek je spodbudil razpravo med udeleženci o izkušnjah priprave razpisne dokumentacij, izvajanja in sodelovanja s partnerji.

Splošni napotki za prijavitelje

– Pred izpolnjevanjem obrazcev obvezno preberite Smernice za prijavo (del A – Splošne informacije in del B – podrobne informacije o posameznem razpisu) in ostalo dokumentacijo vezano za posamezen razpis (navodila za prijavo, pogosta vprašanja, navodila za ocenjevalce idr.).
– Čimprej se registrirajte in/ali posodobite dokumente na portalu ECAS in ustvarite ter shranite spletno prijavnico (pozorni bodite, da izberete pravo različico glede na program, shemo, žanr in rok prijave).
– Čimprej rezervirajte individualno svetovanje z ekipo CED Slovenija, ki vam lahko zagotovi tudi podrobne nasvete med pripravo projektne prijave.

Aktualni razpisi MEDIA in roki za oddajo vlog – do 12.00 CET.
– Razvoj posameznih projektov, EACEA/22/2018: 18. dec. 2018 in 26. apr. 2019
– Mednarodne TV produkcije, EACEA/25/2018: 18. dec. 2018 in 29. maj 2019
– Filmski festivali, EACEA/32/2018: 20. dec. 2018 in 7. maj 2019
– Selektivna distribucija, EACEA/28/2018: 8. jan. in 4. jun. 2019
– Prodajni zastopniki, EACEA/01/2018: 15. jan. 2019
– Dostop do trgov, EACEA/31/2018: 7. feb. 2019
– Razvoj skupine projektov, EACEA/23/2018: 20. feb. 2019
– Razvoj videoiger, EACEA/24/2018: 27. feb. 2019
– Koprodukcijski skladi, EACEA 26/2018: 6. mar. 2019
– Filmsko izobraževanje, EACEA/33/2018: 7. mar. 2019
– Spletna promocija, EACEA/30/2018: 5. apr. 2019
– Avtomatična distribucija, EACEA/27/2018: 5. sept. 2019

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1