Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo podpira kulturni in ustvarjalne sektorje

EIT je vzpostavljen, da bi s spodbujanjem povezovanja v okviru trikotnika znanja – terciarno izobraževanje, raziskave in inovacije – na celotnem območju Evropske unije dopolnjeval obstoječe politike in pobude EU in držav članic. Podpira razvoj dinamičnih in dolgoročnih vseevropskih partnerstev, ki se imenujejo skupnosti znanja in inovacij – SZI oz. angleško Knowledge and Innovation Communities – KIC. S programom EU Obzorje Evropa se vzpostavlja nova skupnost znanja in inovacij t. i. Kultura in kreativnost EIT – Culture & Creativity. Predvidena objava razpisa: 26. oktober 2021.

EIT Culture & Creativity

Nova strategija EIT za obdobje 2021–2027 vzpostavlja nove skupnosti znanja in inovacij EIT v kulturnih & ustvarjalnih sektorjih in industrijah (KIC Cultural & Creative Sectors and Industries). Z združevanjem kulturnih in ustvarjalnih organizacij iz gospodarstva, visokega šolstva in področja raziskav v vseevropskem inovacijskem ekosistemu, bo ta nova skupnosti znanja in inovacij prinesla inovativne rešitve, ki bodo tem sektorjem in industrijam pomagale postati močnejše in odpornejše. Kultura in ustvarjalnost EIT (EIT Culture & Creativity) bo ustvarila nove priložnosti za podjetniško izobraževanje, inovacije, ustvarjanje podjetij in pospešitev za prihodnjo evropsko generacijo inovatorjev in ustvarjalcev.

Predvidena objava razpisa: 26. oktober 2021.
Rok za oddajo vlog: 24. marec 2022.

Za dodatna vprašanja v zvezi z razpisom pišite na naslov, ki je dostopen na spletu EIT, glej Contact Us.

Kdo lahko sodeluje?

Minimalni pogoj za vzpostavitev SZI je sodelovanje najmanj treh neodvisnih partnerskih organizacij, ki jih sestavljajo vsaj ena visokošolska ustanova (VŠU), ena raziskovalna organizacija in eno zasebno podjetje ter imajo sedež v najmanj treh različnih državah članicah programa Obzorje Evropa. „Partnerska organizacija“ pomeni pravno osebo, ki je članica SZI in lahko vključuje zlasti visokošolske ustanove, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, raziskovalne organizacije, javne ustanove, javna ali zasebna podjetja, finančne institucije, regionalne in lokalne oblasti, ustanove in neprofitne organizacije.

Partnerje lahko do 21. aprila 2022 poiščete tudi na platformi za mreženje – EIT Culture & Creativity platform. EIT je objavil tudi evalvacijske kriterije z namenom lažje priprave projektne vloge. Novembra in decembra letos bo EIT organiziral informativne seminarje; spremljajte spletno stran EIT.

Dodatne informacije o razpisu, evalvacijskih kriterijih in predvideni časovnici:

Strategija EIT 2021-2027
Razpis – 2021 Call for Proposals, vključno z dostopom do posnetka spletnega seminarja 21. aprila 2021.
Pogosta vprašanja – 2021 Call for Proposals – FAQs
– Partnerje lahko poiščete na EIT Culture & Creativity platform (do 21. aprila 2022).

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology – EIT) je organ Evropske unije, ustanovljen leta 2008 za krepitev evropske inovacijske zmožnosti. EIT je sestavni del okvirnih programov EU za raziskave in inovacije – del programa Obzorje Evropa -, podlago za njegove aktivnosti pa določata Uredba Sveta o EIT in Sklep Sveta o strateškem inovacijskem programu EIT.

Horizon Europe Foto Evropska Komisija

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1