Studija O Odkrivanju In Spodbujanju Kulturne Raznolikosti Na Spletu Evropska Komisija

Evropska komisija naročila študijo o odkrivanju in spodbujanju kulturne raznolikosti na spletu

Evropska komisija z naročilom o izvedbi študijeStudy on discoverability and promotion of cultural diversity onlines postavlja kulturno raznolikost v ospredje, da bi izvedela več o tem, kako ljudje odkrivajo kulturne vsebine na spletu ter kako algoritemska priporočila idr. tehnologije vplivajo na izpostavljenost kulturnemu in jezikovnemu bogastvu. Poudarek bo predvsem na glasbenemu in knjižnemu sektorju, upoštevajo pa se lahko tudi drugi kulturni in ustvarjalni sektorji.

Študijo bo za Komisijo izvedel partnerski konzorcij, ki ga sestavljajo Panteia, KEA European Affairs, Erasmus University Rotterdam, University of Warsaw (DELab), imec-SMIt (Vrije Universiteit Brussel) in IDEA Consult. Pri izvedbi študije se bo opiral na znanstveni svet in skupnost zainteresiranih deležnikov ter organiziral vrsto fokusnih skupin, interaktivno delavnico in konferenco. Projekt bo trajal 18 mesecev, rezultati se pričakujejo do druge polovice leta 2025.

Študija je bila predviden ukrep v delovnem načrtu EU za kulturo 2023–2026. Ukrep je pozdravil tudi Evropski parlament.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1