Eao Pr Iris Plus July2023

EAO o predvajanju in dostopu AV vsebin

Evropski avdiovizualni observatorij (European Audiovisual Observatory – EAO) je objavil dve poročili o časovnem obdobju predvajanja vsebin in dostopnostjo AV del, tudi za osebe s posebnimi potrebami:

(i) Territoriality and release windows in the European audiovisual sector (2023) in
(ii) Accessibility of audiovisual content for persons with disabilities (2023).

[Foto vir: EAO.]

Poročilo EAO Territoriality and release windows in the European audiovisual sector izhaja iz in nadgrajuje povzetke dveh poročil iz leta 2019, tj. Release windows in Europe: a matter of time in Territoriality and financing of audiovisual works: latest developments. Osredotoča se na časovna obdobja predvajanja vsebin in dostopnostjo oz. distribucijo AV del evropskemu občinstvu.

Tretje poglavje poročila npr. predstavlja različna nacionalna pravila, ki se uporabljajo za časovna obdobja predvajanja vsebin po Evropi, podrobneje pa opisuje zakonodajne določbe v Franciji in Bolgariji.

Poročilo ugotavlja, da kljub različnim pristopom in prilagoditvam v industriji ostaja to področje zapleteno in težko razrešljivo.

Poročilo EAO »Accessibility of audiovisual content for persons with disabilities« išče odgovore na vprašanja, katere tehnične rešitve se lahko uporabijo za lajšanje dostopa do avdiovizualnih vsebin za osebe s posebnimi potrebami in katere ukrepe sprejemajo zakonodajalci na evropski ali nacionalni ravni, da jih upoštevajo medijske hiše in ponudniki pretočnih vsebin.

Poročilo npr. podrobneje opiše regulativni okvir v evropskih državah, ki naj bi upošteval 7. člen* Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (direktiva o AVMS). Večina držav zagotavlja konkretne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev za osebe s posebnimi potrebami. Med najpogostejšimi ukrepi so podnapisi, govorni podnapisi, zvočni opisi ter znakovni jezik, ki jih uporabljajo tudi ponudniki medijskih storitev v Sloveniji.

Evropski avdiovizualni observatorij bo z analizo ukrepov nadaljeval v začetku prihodnjega leta. Preveril bo tudi, kako lahko uporaba umetne inteligence vpliva na boljši dostop do vsebin in storitev.

*Člen 7 direktive o AVMS: Države članice spodbujajo ponudnike medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, da osebam z okvaro vida ali sluha postopoma zagotovijo dostop do njihovih storitev.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1