ZDAJ JE ČAS: Skupaj ovrednotimo Ustvarjalno Evropo!

Datum dogodka 07.03. 2017 • 09:30  −  07.03. 2017 • 13:30
VstopninaBrezplačno

Zavod Motovila (CED Slovenija) za povabljene prejemnike sredstev Ustvarjalne Evrope 7. marca 2017 v Ljubljani organizira debato o izvajanju programa.

Ali veste, da Evropska komisija do 16. aprila 2017 izvaja spletno javno posvetovanje o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020), tj. za oba podprograma MEDIA in Kultura ter medsektorski sklop Ustvarjalne Evrope?

Komisijo zanima, ali so cilji programa ustrezni, ali so ukrepi učinkoviti, kašen je učinek izvajanja programa v praksi, ali ima program dodano vrednost za kulturne in AV sektorje na nadnacionalni ravni, ipd. Zbrana stališča bodo prispevala k vmesni oceni programa in torej predstavljajo pomembno podlago za pripravo naslednje generacije programa financiranja EU za kulturne in ustvarjalne sektorje po letu 2020, zato je pomembno, da svoje mnenje izrazite zdaj!

V tej luči ekipa Motovile (CED Slovenija) za povabljene prejemnike sredstev Ustvarjalne Evrope organizira debato o izvajanju programa. Namen srečanja je skupaj z izkušenimi predstavniki slovenskih organizacij, ki so že sodelovali v Ustvarjalni Evropi, ovrednotiti pozitivne plati programa in razmisliti, kako bi ga bilo mogoče izboljšati.

Dogodek ni namenjen splošni javnosti.
Če ste prejemnik podpore Ustvarjalne Evrope in se dogodka želite udeležiti, nam interes udeležbe sporočite na info@ced-slovenia.eu s pripisom »Ocena Ustvarjalne Evrope«, najkasneje do petka, 3. marca 2017 do 13. ure.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1