Jesenski ustvarjalni maraton: Informativni dan in delavnica Kultura

Datum dogodka 02.09. 2014 • 02:00  −  04.09. 2014 • 02:00
VstopninaBrezplačno

Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji vabi na informativni dan programa Ustvarjalna Evropa in delavnico za pripravo razpisne dokumentacije za projekte sodelovanja v okviru podprograma Kultura.

KOMU JE NAMENJENA DELAVNICA in individualno svetovanje?
Tehnična delavnica je namenjena zgolj predstavnikom tistih organizacij iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki že pripravljajo projektno prijavo na razpis za projekte sodelovanja za leto 2015 (razpisni rok: 1. oktober 2014; več informacij o razpisu), in sicer v vlogi prijavitelja ali partnerja.

Predstavnici CED Slovenia bosta podrobno predstavili razpisno dokumentacijo in postopek prijave, na delavnici pa bosta sodelovali tudi strokovnjakinji za pravno področje in odnose z javnostmi, ki bosta v pomoč pri pripravi pogodbe o partnerskem sodelovanju (tj. obvezna priloga ob oddaji vloge na razpis!) ter strategije odnosov z javnostmi in razvoja občinstev.

KULTorek: “Ustvarjalna Evropa za začetnike” – INFORMATIVNI DAN

Kdaj in kje?
Torek, 2. september 2014, od 10:00 do 12:00 (brez odmora)
KULT3000, Metelkova 2/b, Ljubljana

Fokus:
– 
kratka predstavitev Ustvarjalne Evrope in podpornih shem v okviru podprograma Kultura
– predstavitev razpisa za sofinanciranje projektov sodelovanja
– predstavitev postopka pridobivanja kode PIC

KOMU JE NAMENJEN INFO DAN?
Informativni dan je namenjen predstavnikom organizacij iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki želijo pridobiti splošne informacije o Ustvarjalni Evropi oz. še razmišljajo o sodelovanju v programu, zlasti v okviru razpisa za projekte sodelovanja, vendar na letošnjem razpisnem roku še ne bodo mogli sodelovati – zaradi neizkušenosti ekipe, pomanjkanja finančnih sredstev, ker še nimajo dovolj partnerjev v tujini ali z njimi še niso navezali stikov itd.
Na kratko bomo predstavili strukturo programa, najpomembnejše razpisne pogoje štirih shem financiranja podprograma Kultura in postopek pridobivanja kode PIC, ki je predpogoj za dostop do razpisnih e-obrazcev.

“Projekti sodelovanja 2015” – DELAVNICA ZA PRIPRAVO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kdaj in kje?
Četrtek, 4. september 2014, od 9:30 do 15:30 (z vmesnima odmoroma)
MG+MSUM, Maistrova 3, Ljubljana

Fokus:
– 
razpisni kriteriji in strategije izpolnjevanja razpisne dokumentacije
– postopek prijave – navodila za spletno prijavo in pripravo vloge
– odnosti z javnostmi in strategije razvoja občinstev
– Sporazum o partnerskem sodelovanju

Pri izvedbi delavnice bosta sodelovali tudi Jedrt Jež Furlan, strokovnjakinja za področje odnosov z javnostmi in Tina Baloh, samostojna pravna svetovalka.

O predavateljicah

Jedrt Jež Furlan, novinarka, kritičarka, publicistka, producentka, koordinatorica, vodja odnosov z javnostmi, bo predstavila slovensko medijsko pokrajino in na primerih dobrih in specifičnih praks prikazala nekaj načinov pridobivanja publike ter z udeleženci delila svoje mnenje o tem, katere prakse so lahko neuspešne in zakaj.

 

Tina Baloh je samostojna pravna svetovalka z večletnimi izkušnjami na področju pravnega svetovanja tako nevladnim organizacijam kot javnim institucijam in gospodarskim subjektom. Njen obširen uvid v specifike delovanja (mednarodnega) kulturnega sektorja in poznavanje problematike projektnega sodelovanja so udeleženci lanskoletne delavnice označili kot zanimiv in koristen, zato smo se odločili, da jo ponovno povabimo v goste.

Individualno svetovanje

Delavnici bo od 14h do 15.30 sledilo 15-minutno individualno svetovanje za vnaprej prijavljene interesente (udeležence delavnice), ki bodo predhodno dostavili zahtevane informacije o projektu in partnerstvu.

Svetovanje bo potekalo vzporedno za tri področja:
1. priprava razpisne dokumentacije; oblikovanje partnerstva; skladnost projektne ideje s kriteriji razpisa (predstavnici CED Slovenia, Mateja Lazar in Ines Kežman)
2. pravno svetovanje s poudarkom na pogodbi o sodelovanju med partnerji (Tina Baloh)
3. PR strategija in razvoj občinstev (Jedrt Jež Furlan)

Število udeležencev individualnega svetovanja je omejeno na največ 6 za posamezno od treh področij. Termini za individualno svetovanje bodo potrjeni za tiste udeležence delavnice, ki bodo prvi poslali popolno prijavno in izrazili interes za sodelovanje na eni, dveh ali vseh treh svetovanjih.

Prijava

Dogodka sta brezplačna, vendar udeležba brez odobrene prijave s strani organizatorja ni mogoča!
Prosimo vas, da svojo udeležbo skupaj z zahtevanimi podatki oz. obrazcem (gl. spodaj) sporočite na e-naslov info@ced-slovenia.eu, najkasneje do četrtka, 28. avgusta (do 14h). Pri prijavi obvezno navedite, na kateri dogodek se prijavljate (možna je udeležba na obeh dogodkih).

INFO DAN PRIJAVA:
– ime in priimek udeleženke/-ca s kontaktnimi podatki (e-naslov in telefon);
– ime in naslov organizacije, ki jo zastopate.

DELAVNICA PRIJAVA:
Za oddano prijavo bo veljal poslan izpolnjen obrazec s podatki o projektu
Za individualno svetovanje v obrazcu navedite tudi:
– na katerem/ih področju/-ih želite termin za svetovanje (1-razpisna dokumentacija; 2-pravno svetovanja; 3-PR);
– morebitna konkretna vprašanja (da se lahko svetovalka vnaprej pripravi in bo svetovanje kar najbolj učinkovito).

POZOR: Število udeležencev dogodkov je omejeno! V primeru, da se bo na dogodka prijavilo večje število udeležencev, kot je na voljo prostih mest, se bo lahko dogodka udeležil le po en predstavnik posamezne organizacije. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki se bodo prvi prijavili in – v primeru prijave na delavnico – pravočasno poslali tudi izpolnjen obrazec.

DODATNE INFORMACIJE

Ines Kežman, E: info@ced-slovenia.eu, T: (01) 300 87 87

ORGANIZATOR
Delavnico organizira Center Ustvarjala Evropa v Sloveniji v sodelovanju z MSUM – Muzejem sodobne umetnosti Metelkova in kulturnim centrom KULT3000 (JSKD).

Dogodek je del programa v seriji “Jesenskega ustvarjalnega maratona“, ki ga za kulturni in ustvarjalni sektor pripravlja Motovila (CED Slovenija) s partnerji.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1