CEE Animation Workshop v Ljubljani

Datum dogodka 02.12. 2017 • 10:00  −  06.12. 2017 • 18:00
VstopninaPlačljivo / 300 EUR

Prvo mednarodno strokovno srečanje producentov animiranega filma pod naslovom CEE Animation Workshop bo med 2. in 6. decembrom 2017 v okviru 14. Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ki letos ponovno prejme podporo MEDIA. Na srečanju bo sodelovalo 27 vodilnih producentov s področja animiranega filma iz 18 držav, ki so bili izbrani v okviru mednarodnega poziva. Usposabljali jih bodo priznani mentorji s področja.

Cilj srečanja

Cilj srečanja je izgradnja močnejše in prepoznavne mreže koproducentov, ustvarjalcev, oblikovalcev politik, strokovnjakov za trženje, prodajnih zastopnikov in odločevalcev ter financerjev animiranega avdiovizualnega sektorja v Srednji in Vzhodni Evropi. Slednje je še posebej aktualno v trenutku, ko se na evropski ravni razvija strateški pristop k oblikovanju politik v animiranem filmu – septembra je Evropska komisija objavila EU Animation Plan, zaključki CEE Animation dogodka pa naj bi prispevali k boljšem upoštevanju specifik in zakonitosti ustvarjanja animiranih del v Srednji in Vzhodni Evropi.

Osrednje teme usposabljanja zaprtega tipa

Mednarodne koprodukcije, financiranje, pravna vprašanja, trženje, prodaja, sodelovanje z izdajatelji televizijskih programov in digitalna distribucija. Udeležilo se ga bo 26 producentov (http://ceeanimation.eu/participants/) animiranega filma iz 18 držav.

Usposabljanje vodi Linda Beath, med predavatelji, ki bodo pet dni intenzivno delali z udeleženci, pa je še pet uveljavljenih filmskih strokovnjakov: producentki Siun Ni Raghallaigh (Ardmore Studios, IE) in Moe Honan (Moetion Films Ltd, IE), strokovnjak za trženje filmov Mathias Noschis (Alphapanda, DE), Richard Rowe, direktor za mednarodne nakupe in koprodukcije (DHX Media, UK) ter Maciej Chmiel, podpredsednik za prodajo in nakupe pri poljski nacionalni televiziji (TVP). Biografije gostujočih strokovnjakov so dotopne prek ceeanimation.eu/tutors.

Strokovna razprava o koprodukcijskih pogojih v Srednji in Vzhodni Evropi

Pomemben del srečanja v Ljubljani bo strokovna razprava o koprodukcijskih pogojih v Srednji in Vzhodni Evropi. Več kot trideset filmskih strokovnih delavcev si bo prizadevalo izoblikovati skupno izjavo, s katero bodo filmske sklade in predstavnike izdajateljev televizijskih programov pozvali k večji podpori panogi animiranega filma. Dokument z naslovom Ljubljana Accord bo vseboval opis specifičnih razmer za produkcijo animiranih filmov v vzhodno- in srednjeevropski regiji in osnutek strategije za izboljšave, usmerjene v razvoj konkurenčne panoge animiranega filma – tako v nacionalnih kot mednarodnih okvirih.

Usposabljanje CEE Animation Workshop bo potekalo v okviru Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka (4.–10. dec. 2017).

Obiščite splet CEE Animation Workshop: ceeanimation.eu.

Delavnica CEE Animation Workshop za producente animacije

Program tridnevne delavnice vključuje srečanja, diskusije, predstavitve projektov (pitching), zagovorniško združevanje in kakovostno usposabljanje s ciljem strateškega razvoja in opolnomočenja organizacij s področja animiranega filma v regiji. V okviru delavnice bo oblikovan skupen manifest, katerega imperativ bo oblikovanje ustreznih politik in razmer za koprodukcijsko sodelovanje v širši regiji. Poglavitni cilj delavnice je torej spodbuditi krepitev in rast sektorja animiranega filma v regiji – tako podjetij in organizacij, vključenih v ustvarjanje animiranih del kot tudi njihovega občinstva.

Delavnica je namenjena izkušenim producentom animiranih filmov. Minimalne zahteve za prijavo udeležbe za posameznega kandidata so:
– produkcija vsaj dveh kratkih animiranih filmov;
– tekoče znanje angleščine;
– interes za koprodukcijsko sodelovanje na mednarodni ravni;
– lastno produkcijsko podjetje;
– v preteklosti že uspešno pridobljena finančna podpora nacionalnega prikazovalca in/ali filmskega sklada.

Prijave in kotizacija

Rok za prijavo je PETEK, 29. september 2017. Ob prijavi je potrebno oddati tudi naslednje gradivo, ki ga pošljete na submissions@ceeanimation.eu: motivacijsko pismo z obrazložitvijo pričakovanj v zvezi z dogodkom in strateških načrtov razvoja lastnega podjetja ter koprodukcij (ena A4 stran v angleškem jeziku); življenjepis (en odstavek); filmografija; seznam strokovnih usposabljanj, ki ste se jih udeležili v preteklosti.

Kotizacija v višini 300 EUR vključuje vse stroške, razen stroškov potovanja in dveh večerij (dva prosta večera v Ljubljani). Na voljo je pet štipendij. V kolikor želite zaprositi za štipendije, to omenite v spremnem dopisu in navedite razloge.
Udeleženci bodo povabljeni tudi na otvoritev festivala Animateka, ki bo 4. decembra 2017.

Dodatne informacije o dogodku:
Sabina Briški Karlić, Motovila
Kontakt za usposabljanja CEE Animation Workshop: Juraj Krasnohorsky (SK), Matija Šturm (SI)

Strokovno srečanje vodilnih producentov animiranega filma iz širše regije organizira Motovila (CED Slovenija) v sodelovanju z MEDIA pisarnami Centrov Ustvarjalne Evrope iz 18 držav Srednje in Vzhodne Evrope, tj. Albanije, Bolgarije, Češke, Črne gore, Estonije, Gruzije, Hrvaške, Kosova, Litve, Latvije, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Romunije, Slovaške, Srbije in Ukrajine ter z Višegrad Animation Forumom, srednjeevropsko platformo za dostop do trgov s podporo Ustvarjalne Evrope–MEDIA, ki jo v Sloveniji zastopa Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) in Mendaronim festivalom animiranega filma Animateka.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1