Delavnica za založnike – poročamo

Nekategorizirano

Za nami je prva letošnja delavnica v sklopu podprograma Kultura. Konec marca so založniki dobili vpogled v razpis za projekte literarnega prevajanja 2016.


Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je v torek, 22. marca 2016 v KIC Kult3000, povabil založnike na delavnico za pripravo razpisne dokumentacije za kandidaturo na razpisu za projekte literarnega prevajanja za leto 2016 (podprogram Kultura). Razpis (EACEA 13/2016) je bil objavljen 8. marca 2016, rok za oddajo vlog pa je 27. april 2016 (pomnite, v Sloveniji na državni praznik!). Na razpisu za leto 2016 bodo možne samo prijave v okviru kategorije 1: dvoletni projekti.

Na delavnici je Maša Ekar iz CED Slovenija založnike oz. predstavnike organizacij s področja knjige in založništva opozorila na pomembne poudarke in kriterije razpisa za leto 2016, predstavila postopek prijave (navodila za pripravo vloge in spletno prijavo) ter delila napotke za izpolnjevanje razpisne dokumentacije (vsebinski in finančni del prijavnice).

Izročki z delavnice:
Projekti literarnega prevajanja – predstavitev
Kako pripraviti vlogo – postopek

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1