Platforma za evropsko kulturno diplomacijo

Konec marca 2016 je bila v Bruslju slavnostno razglašena platforma Evropske unije za kulturno diplomacijo, ki naj bi spodbudila večje sodelovanje EU s tretjimi državami in njihovimi državljani. Federica Mogherini, Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, meni, da je »kulturna diplomacija sestavni del naše skupne zunanje politike« in s tem predstavlja bistvo sodelovanja EU s partnerji po vsem svetu.

Platforma za evropsko kulturno diplomacijo je nastala na priporočilo priprave ukrepa o kulturi v zunanjih odnosih EU (Preparatory Action: Culture in EU External Relations), ki ga je predlagal Evropski parlament, v letih 2013 in 2014 pa implementirala Evropska komisija. Namen nove platforme je spodbuditi kulturno sodelovanje različnih institucij EU, vključno z njenimi predstavništvi po svetu, z občinstvi in zainteresiranimi stranmi v tretjih državah. Oblikovanje platforme sovpada s sedanjim premislekom o globalni strategiji EU za zunanjo in varnostno politiko ter politiko in pripravo strateškega pristopa EU do mednarodnih kulturnih odnosov. Cilj platforme je izboljšanje splošnega razumevanja in prepoznavnosti EU in njene vloge na svetovnem prizorišču.

Platforma za kulturno diplomacijo je bila uradno vzpostavljena 26. januarja 2016 s podpisom dogovora med Evropsko komisijo in vodjo konzorcija Goethe Institutom. Slednji bo skupaj z British Council, Bozar, European Cultural Foundation, EUNIC Global in Institut français naslednji dve leti oblikoval dejavnosti v sklopu izvajanja javne diplomacije EU in to v okviru Akcijskega programa instrumenta o partnerstvu (Partnership Instrument) za leto 2015, in sicer v višini 939.800 EUR.

Strategija za kulturno diplomacijo EU

Na Evropskem kulturnem forumu v Bruslju, 19. in 20 aprila, je Federica Mogherini napovedala, da bo Evropska komisija, tj. skupaj Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (DG EAC) in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) konec maja letos objavila skupno sporočilo za oblikovanje strategije za kulturno diplomacijo EU (Joint Communication A Strategy on Cultural Diplomacy, z dne 21. 3. 2016).

Glej osnutek dokumenta Joint Communication A Strategy on Cultural Diplomacy, z dne 21. 3. 2016:
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_eeas_034_roadmap_cultural_diplomacy_en.pdf

Preberite več o:
– platformi za kulturno diplomacijo (Service for FPI): https://ec.europa.eu/fpi/news/new-european-cultural-diplomacy-platform-launched_en
– kulturnem sodelovanju v zunanjih odnosih EU na spletu Komisije – DG EAC: https://ec.europa.eu/culture/policy/international-cooperation_en
– pripravi ukrepa o kulturi v zunanjih odnosih EU / Preparatory Action: Culture in EU External Relations: cultureinexternalrelations.eu

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1