Web

Odprto pismo Culture Action Europe Mariu Draghiju

Culture Action Europe (CAE) v svojem odprtem pismu Mariu Draghiju poudarja, da so kulturni in ustvarjalni sektorji (KUS) ključni za krepitev inovacij in konkurenčnosti Evropske unije. Mario Draghi, nekdanji predsednik Evropske centralne banke (2011–2019) in predsednik italijanske vlade (2021–2022) namreč pripravlja poročilo o prihodnosti evropske konkurenčnosti, da bi opredelil strateške prednostne naloge za naslednji cikel politik EU za obdobje 2024–2029.

CAE v odprtem pismu, naslovljenem na dr. Draghija, poudarja pomemben vpliv KUS na gospodarstvo EU, njeno globalno podobo in inovacije. Ti sektorji predstavljajo 3,8 % vseh delovnih mest v EU in prispevajo približno 4 % k BDP EU. Kulturni in ustvarjalni sektorji tudi povečujejo produktivnost dela in spodbujajo tehnološki napredek v drugih panogah, obenem pa ohranjajo majhen okoljski odtis.

Raziskave Evropske parlamentarne raziskovalne službe (European Parliamentary Research Service) kažejo, da bi lahko vsak evro, vložen v podporo EU kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, prinesel do 11 evrov BDP. Na podlagi tega združenje Culture Action Europe poziva k povečanju sredstev EU za KUS na 2 % proračuna večletnega finančnega okvira. To povečanje na približno 24 milijard evrov bi lahko ustvarilo dodatnih 266 milijard evrov BDP ali 38 milijard evrov letno.

CAE v odprtem pismu podpira razvoj unije kapitalskih trgov in krepitev enotnega trga storitev. Ponovno poudarja pomen pravičnega plačila za umetnike in strokovnjake s področja KUS ter se zavzema za digitalne politike in politike umetne inteligence, prilagojene potrebam kulturnega sektorja. Nazadnje Culture Action Europe poziva k izvajanju priporočil Evropskega parlamenta v zvezi z delovnimi pogoji umetnikov ter podporo glasbenemu in knjižnemu sektorju EU.

Preberite odprto pismo CAE Mariu Draghiju.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1