Livemx2

Objavljen drugi razpis LIVEMX za podporo evropskemu glasbenemu sektorju

Cilj ukrepa LIVEMX, ki ga podpira Music Moves Europe, je spodbujati bolj raznolik in trajnosten glasbeni sektor v Evropi. Osrednji del programa je sodobna shema financiranja, ki je zasnovana za reševanje specifičnih potreb v evropskem glasbenem ekosistemu.

V obdobju 2023-2024 bodo razpisani trije razpisi za spodbudo glasbenim strokovnjakom, da prevzamejo vodilno vlogo pri odzivanju na neposredne izzive sektorja na področjih:

  • izvoz glasbe
  • glasbena prizorišča
  • digitalno kroženje in sodelovanje.
Drugi od treh razpisov je odprt, rok za prijave je 24. junij 2024. 

O razpisu

  • Podpora LIVEMX bo dodeljena projektom za izvoz glasbeglasbena prizorišča in digitalno kroženje in sodelovanje.
  • Tri kategorije financiranja projektov v višini: 20.000, 40.000 ali 60.000 EUR.
  • Stopnja financiranja projektov znaša 100 %.
  • Projekt lahko traja med 10 in 12 mesecev.
  • Prijavitelji morajo biti pravne osebe iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki morajo obstajati vsaj eno leto.
  • V obdobju 2023-2024 bodo razpisani trije razpisi, skupna višina sredstev znaša 4 milijone EUR za približno 90 projektov.
  • Drugi od treh razpisov je odprt, rok za prijave je 24. junij 2024.  

Partnerski konzorcij* LIVEMX bo organiziral brezplačne seminarje in informativno gradivo, ki bodo prijaviteljem v pomoč pri oblikovanju projektov, povezovanju, razvijanju spretnosti in znanj ter spodbujanju vzajemnega učenja, izmenjav in nadaljnjih sodelovanj.

Za pripravo projektne vloge si lahko pomagate z videom LIVEMX´s Open Call for Projects | Tutorial Video.
Več informacij najdete na spletni strani LIVEMX ali na Instagram profilu @livemx.eu.

*Partnerji projekta so LIVEMX so INOVA+Live DMA in European Music Exporters Exchange (EMEE). Glavni cilji projekta so (i) ustvariti in izvajati preprost, pregleden in ciljno usmerjen podporni program, ki bo razdelil sredstva tam, kjer so potrebna, in bo lahko prinesel resnične spremembe; (ii) podpora trajnostnim projektom, ki bodo pokazali pot prihodnjim programom financiranja in politikam za glasbeni sektor v Evropi ter (iii) ponuditi ukrepe za krepitev zmogljivosti (brezplačni spletni spletni seminarji in drugi viri), s pomočjo katerih lahko upravičenci razvijajo projekte v skladu s prednostnimi nalogami LIVEMX. Projekt je podpira Evropske unija. 

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1