Motovila se predstavi

V vlogi spodbujevalca in promotorja mednarodnega povezovanja nudimo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem operativno in informacijsko podporo ter priložnosti za strokovni razvoj. V zadnjih petih letih na primer z več kot 130 strokovnimi dogodki.

Hkrati igramo vlogo posrednika med sektorjem in odločevalci – na nacionalni ravni in v dialogu s predstavniki institucij EU. Zlasti v smislu širjenja dobre prakse ter inovativnih pobud, ki presegajo meje posameznega ustvarjalnega sektorja. Prav tako posredujemo informacij o stanju na terenu, da bi lahko oblikovalci politik zasnovali na dejstvih temelječe prihodnje ukrepe, namenjene razvoju sektorja, vključno z internacionalizacijo.

Motovila je z dejavnostmi svojega Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji aktivno vpeta v izvajanje ukrepov EU na področju kulture. Med temi je ključen program Ustvarjalna Evropa, ki se osredotoča na potrebe kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (vključno z avdiovizualnim) za delovanje prek nacionalnih meja.

Več o nas tukaj; spremljajte #Motovila #CEDSlovenia.

 

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1