Vizumi

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV, ki želijo v Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska, zaposlitve, študija, združitve družine ali drugih namenov prebivanja, morajo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum (če ga za vstop na ozemlje Slovenije potrebujejo) ali dovoljenje za prebivanje.

Kot tretja država se razume vsaka država, ki ni članica EU, EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali ni Švicarska konfederacija.

Ali za vstop v Slovenijo potrebujete vizum, preverite tukaj.