Publikacija Coproductions That Shine Omk Feb2022

Moč filmskih koprodukcij

Filmske koprodukcije imajo moč, da pritegnejo najboljše talente in finančne naložbe ter povečajo potencial kroženja AV del, ugotavlja poročilo »Co-productions that shine« (februar 2022), ki ga je za Evropsko komisijo pripravila skupina odprte metode koordinacije.

Zbrani predstavniki držav članic EU, ki sta jih vodila Doreen Boonekamp in Alex Trăilă, so se poglobili v različne ustvarjalne, finančne, pravne, distribucijske idr. vidike filmskih koprodukcij. Poročilo predstavlja dobre prakse, ki lahko služijo kot nabor praktičnih priporočil za oblikovalce politik, za prilagajanje pravnih okvirov ali podpornih shem ter za akterje v industriji in ustvarjalce, preden vstopijo v koprodukcije.


Deli

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1