Turnerin Am Barren. Museum Fuer Kunst Und Gewerbe Hamburg. Vir Europeana. – Motovila

Spremljamo trenutno stanje v kulturi – doma in v EU

V prvem tednu karantene smo zbirali ukrepe, ki jih sprejemajo evropske države na nacionalni in/ali regionalni ravni, da bi premostile težave, ki jih izredne razmere povzročajo ali bodo povzročale kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem v prihodnosti: Kako se ukrepov za obvladovanje posledic pandemije koronavirusa na področju kulture lotevajo evropske države?

V preteklem tednu pa smo slovenske kulturne organizacije (vključno z AV), ki so prejemnice podpore programa EU Ustvarjalna Evropa pozvali, da nam pošljejo (1) podatke o izzivih, s katerimi se soočajo pri izvajanju mednarodnih projektov, in (2) predloge ukrepov, s pomočjo katerih bi lahko premostili težave: Slovenski izvajalci projektov Ustvarjalna Evropa predlagajo 4 sklope ukrepov za premostitev težav.

Evropski ministri za kulturo so 8. aprila 2020 izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa. Za več glej Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo.

Zbrali smo tudi podatke o tem, kako Slovenija pri premoščanju posledic pandemije covid-19 rešuje svoj kulturni in ustvarjalni sektor.

Creativeeurope Covid19 Measures

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1