Motovila Banner Popisujemo Rezidence

Popisujemo umetniške rezidenčne programe v Sloveniji

Zbiramo informacije o umetniških rezidenčnih programih in prostorih v Sloveniji (AiR), ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije. Na priložnosti domačih institucij bomo opozorili ustvarjalce, kulturne delavce in mednarodne partnerje.

Z informacijami o slovenskih AiR Motovila kot članica mreže On the Move in Mobility Info Points prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Baza AiR, ki jo dopolnjujemo, je začela nastajati kot rezultat delavnice za izboljšanje kompetenc izvajalcev in standardov izvajanja rezidenčnih programov v kulturi. Vabimo vas, da nam na info@motovila.si do 25. novembra 2021 sporočite, kdo še manjka.

POZIV za izvajalce umetniških rezidenčnih programov in upravljalce rezidenčnih prostorov

KDO: Motovila.
KAJ:
Popisujemo umetniške rezidenčne programe v Sloveniji.
POTREBUJEMO:
Informacije o umetniških rezidenčnih programih in/ali prostorih.
ZAKAJ:
Za obveščanje domače in tuje kulturne javnosti o priložnostih mobilnosti ter za promocijo in objavo na spletnih straneh Motovile in v publikaciji za spodbujanje mednarodne mobilnosti.
DO KDAJ: 25. novembra 2021.

Kdo manjka v bazi rezidenčnih programov?
Pišite nam na info@motovila.si.

Mobility Info PointsMotovila nudi brezplačne, točne in zanesljive informacije ter storitve, povezane z mobilnostjo za vse umetniške in kulturne discipline, vključno z avdiovizualnim področjem. Smo pridruženi član Mobility Information Points (MIP), ki so informacijska središča in/ali spletna mesta v več evropskih državah (in eno v ZDA), katerih cilj je reševanje administrativnih izzivov, s katerimi se umetniki in kulturni delavci soočajo pri mednarodnem delu.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1