Podpora EU za novičarske medije

Ker je pandemija močno prizadela sektor novičarskih medijev in glede na vse večje izzive, ki jih prinašajo dezinformacije in spremembe ustvarjanja prihodkov, je Evropska komisija decembra 2020 začela izvajati pobudo NEWS kot del širšega načrta za pomoč avdiovizualnemu in medijskemu sektorju pri okrevanju.

Trenutno je aktualni razpis npr. za podporo novinarskim partnerstvom (CREA-CROSS-2022-JOURPART, odprt do 7. septembra 2022). Centri CED iz 13 držav, med njimi CED Slovenija, 1. julija organiziramo dogodek “NEWS Pitch za medije in novinarske organizacije, ki jih zanima sodelovanje na omenjenem razpisu programa Ustvarjalna Evropa.

Pobuda NEWS združuje več instrumentov financiranja in vključuje naslednje korake:

Rednejši dialog s predstavniki evropske industrije novičarskih medijev, da bi razumeli obstoječe potrebe in organizacijam pomagali, da uspevajo in izpolnjujejo svojo vlogo v naših demokracijah.

Boljši dostop do financiranja v okviru naložbenega programa EU InvestEU. V okviru InvestEU bo deloval jamstveni instrument za kulturne in ustvarjalne sektorje. Komisija bo vzpostavila tudi pilotni projekt za lastniški kapital za sovlaganje v novičarske medije s filantropi, fundacijami in zasebnimi partnerji. Obe pobudi bodo dopolnjevale storitve usposabljanja, namenjene izboljšanju znanja vlagateljev o trgu novičarskih medijev.

Nepovratna sredstva za projekte sodelovanja medijev. Letni razpisi za zbiranje predlogov v okviru programa Ustvarjalna Evropa podpirajo npr. partnerstva medijskih organizacij, ki želijo izmenjevati dobre poslovne prakse ali izvajati skupne novinarske projekte. Prvih sedem »novinarskih partnerstev« se bo začelo v začetku leta 2022.

Poleg teh nepovratnih sredstev za novinarska partnerstva program Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027 prvič vključuje ukrepe v podporo pluralnosti in svobodi medijev ter medijski pismenosti. Glej npr. aktualni razpis za podporo novinarskim partnerstvom (7,5 milijona evrov, odprt do 7. septembra 2022, CREA-CROSS-2022-JOURPART).

Skupna podpora za EU sektor novičarskih medijev v okviru programa Ustvarjalna Evropa predstavlja 3 % vseh sredstev za obdobje 2021–2027. Prvi razpoložljivi rezultati kažejo, da potrebe sektorja po financiranju presegajo razpoložljiva sredstva, načrtovani proračun programa Ustvarjalna Evropa za obdobje 2023–2027 pa bo nižji kot za leto 2022.

Več informacij o podprtih primerih novičarskih projektov in organizacij ter razpisih za podporo medijem, državljanski udeležbi, udejstvovanju v javnem prostoru in medijski pismenosti pa v letaku Izvajalske agencije EACEA TUKAJ (.pdf).

Organizacije novičarskih medijev so upravičene do sredstev na podlagi razpisov v okviru drugih programov (npr. programa Obzorje Evropa), čeprav taki razpisi niso posebej namenjeni novičarskim medijem.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1