Spodbujamo razvoj učinkovitih pristopov delovanja v kulturi

Pomagamo organizacijam iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, da preko usposabljanj pod naslovom Onkraj kulturnega modela z (mednarodnimi) strokovnjaki preverijo svoj kulturni (poslovni) model oz. poslovanje in ga prilagodijo ter dosežejo trajn(ostn)e učinke v prihodnosti.

Kulturni sektor se ne more zanašati zgolj na predpostavko svoje vrednosti. Glede na kompleksne in nepredvidljive potrebe javnega proračuna (doma in na ravni EU) mora biti vrednost kulture izražena v konceptih, ki so razumljivi tudi za tiste, ki niso njeni naravni podporniki. Poleg koncepta vrednosti kulture same po sebi je treba razmišljati tudi o njeni razvojni vlogi in socialnih učinkih. Le tako lahko sektor doseže interes in podporo širše družbe, meni Mateja Lazar iz Motovile.

Spremljajte #onkrajkulturnegamodela #OKM

Dogodki v seriji Onkraj kulturnega modela

Kako preizkusiti učinkovitost različnih poslovnih modelov in novih idej?

Septembra 2019 smo v Ljubljani ponovno gostili Julie Aldridge, idejno vodjo in mentorico razvojnega programa za muzeje Future Proof Museums, ki je predstavila trende in ponudila konkretna orodja za oblikovanje trajnostnih strategij delovanja. Več tukaj.

Kako oblikovati poslovni pristop za prihodnost?

Fokus usposabljanja #OKM 2019 z Ellen O’Hara (VB), priznano mednarodno strokovnjakinjo za razvoj in trajnostno rast ustvarjalnih organizacij, smo usmerili v razmislek o kulturnih in družbenih učinkih trajnostnega delovanja ustvarjalnih organizacij ter o ustvarjanju vrednosti, pri čemer v mislih nimamo zgolj ekonomske. Več tukaj.

Vsi govorijo o prožnosti v kulturi, kako pa jo lahko dosežemo?

Na usposabljanju #OKM 2018 je Julie Aldridge spregovorila o tem, kako lahko organizacije iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev dosežejo način za izjemno udejanjanje svojih vizij na podlagi prenove poslovnega modela. José Rodríguez je delil svoje izkušnje in navdihujoče študije primerov iz projektov Trans Europe Halles in Creative Lenses. Edgar Garcia Casellas pa je pojasnil, kako so s preoblikovanjem katalonskega modela za kulturni in ustvarjalne sektorje oblikovali edinstven sistem podpore in financiranja, ki tako neprofitnim organizacijam kot profitnim podjetjem iz kreativnih sektorjev nudi podporo pri uspešni izvedbi projektov. Več tukaj.

PRO KUS

Motovila v partnerstvu z zavodoma Otok in Kinoatelje izvaja projekt PRO KUS: Prenos veščin in znanja za profesionalizacijo v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih (okt. 2019–dec. 2021) s podporo Ministrstva za javno upravo RS.

Podpirajo nas

Ce Eacea Hor En 943x165@72 E1454406692103 380x69
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Evropska Komisija