V Državnem Svetu Rs Posvet O Kus Motovila Matejalazar 2016 Dsc00248

Motovila na posvetu v Državnem svetu RS

Posveta, z dne 3. februarja 2016, so se v Državnem svetu RS s predstavitvami udeležili številni gosti, tudi Catherine Magnant (namestnica vodje Enote Evropske komisije za kulturne raznolikosti in inovacije), Kimmo Aulake (sopredsedujoči Delovne skupine ekspertov iz članic Evropske unije o kulturnih in ustvarjalnih sektorjih), Matevž Čelik (Muzej arhitekture in oblikovanja), Luka Piškorič (vodja kreativnega centra Poligon) in Mateja Lazar (Motovila).

Namen posveta je bilo prek predstavitev primerov dobrih praks spodbuditi različne deležnike, da kulturne in ustvarjalne sektorje spodbudijo k sodelovanju pri skupnih projektih, oblikovanju nacionalne strategije za vključevanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v gospodarstvo oziroma zanje vzpostaviti spodbudno okolje za delovanje.

V branje priporočamo publikacijo Towards more efficient financial ecosystems: innovative instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors (CCS), ki jo je pripravila Delovna skupina ekspertov iz članic EU o KUS. Publikacija tudi prek 32 primerov dobrih praks izpostavlja inovativne načine financiranja, ki so lahko v pomoč KUS. Namenjena je več ciljnim skupinam, ki delujejo ali sodelujejo s KUS, predvsem pa oblikovalcem politik na evropski, nacionalni ali lokalni ravni, tudi finančnemu sektorju oziroma vsem zainteresiranim, ki želijo vpogled v delovanje KUS in jim zagotoviti dostop do finančnih sredstev.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1