Mip A In Ljubljana 2023 ©motovila Photo By Katja Goljat Kat4905

Dovoljenje za bivanje in delo v Sloveniji

Če želite bivati in opravljati delo v Sloveniji in ste …

  • Državljani EU lahko prebivate in delate v Sloveniji 90 dni. Če pa želite zaradi dela ostati dlje – za več kot 90 dni, morate na upravni enoti vložiti Vlogo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU (kot se imenuje oblika dovoljenja za prebivanje). S tem dobite prost dostop na trg dela in ne potrebujete soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Ko prejmete dovoljenje za prebivanje, prijavite naslov začasnega prebivališča v RS. Za več glej tukaj.

Za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije veljajo enaki pogoji kot za državljane EU.

  • Državljani tretjih držav, ki želijo v Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska, zaposlitve, študija, združitve družine ali drugih namenov prebivanja, morajo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum (če ga za vstop na ozemlje Slovenije potrebujejo) ali dovoljenje za prebivanje. Državljani tretjih držav, katerih namen bivanja je delo ipd., praviloma potrebujete tudi delovno dovoljenje. V tem primeru morate pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki omogoča vstop, začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Za več glej tukaj.

Kot tretja država se razume vsaka država, ki ni članica EU, EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali ni Švicarska konfederacija.

Članek je nastal v sodelovanju z Zavodom PIP.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1