Konferenca o mobilnosti

Datum dogodka 04.04. 2019 • 09:00  −  05.04. 2019 • 16:00
VstopninaBrezplačno

Mobilnost je bila vedno hrbtenica mednarodnega kulturnega sodelovanja, ki umetnikom in strokovnjakom v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih omogoča, da gradijo svoje poklicne kariere in se povezujejo preko meja ter raziskujejo in spoznavajo različne kulturne ekosisteme. Pomen nadnacionalne mobilnosti se vse bolj odraža tudi v okviru kulturnih politik EU, vključno z agendo programa EU za kulturo po letu 2020. Kljub temu nima vsaka država, med njimi tudi Slovenija, dobro razvitih shem za spodbujanje mobilnosti in ustreznih podpornih sistemov.

Na dvodnevnem dogodku MOBILNOST ZA USTVARJALNOST bodo domači in tuji strokovnjaki:
– predstavili že uveljavljene in nove priložnosti ter podporne sisteme, ki spodbujajo mobilnost in so vzpostavljeni na ravni mesta, regije ali države, znotraj in izven EU ali pa za specifičen kulturni ali ustvarjalni sektor;
– v moderiranih razpravah razkrili svoja stališča glede prednosti in izzivov mednarodne mobilnosti, vključno z vplivom na okolje ter
– se posvetili vsakemu udeležencu, ki bo želel izvedeti več o številnih virih, mehanizmih, kontaktnih točkah in programih, ki s financiranjem ali informacijsko podporo spodbujajo mobilnost.

Komu je namenjeno?

– Izvajate programe mobilnosti v praksi?
(kot koordinator infrastrukture ali rezidenčnega programa, kot vodja turnej ali gostovanj v kulturni organizaciji …)
– Iščete priložnost za mobilnost?
(kot posameznik ali organizacija, ki delujete na področju kulture in ustvarjalnih sektorjev)
– Sodelujete pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na mobilnost v kulturi?
(kot oblikovalec politik na kateri koli ravni)

Program

Prvi dan konference bomo razpravljali o tem, kako je mednarodna mobilnost podprta na sistemski ravni, npr. z različnimi programi, ki sofinancirajo mobilnost ali na tehnični ravni z zagotavljanjem informacij in svetovanja. Drugi dan se bodo razprave osredotočile na mobilnost v praksi, vključno z njenimi vplivi na okolje.
Lučka Kajfež Bogataj (klimatologinja), Barbara Koželj Podlogar (kulturna atašejka / vodja SKICA-e) in Danilo Milovanović (vizualni umetnik) bodo v uvodnih predstavitvah osvetlili temo mednarodne mobilnosti s treh različnih perspektiv – z vidika klimatologinje in slovenske pionirke na področju raziskovanja vpliva podnebnih sprememb, kulturnega inštituta, ki promovira mednarodno sodelovanje v umetnosti in kulturi, ter umetnika, ki ga ustvarjalna pot pogosto pelje prek meja. Poleg tega bo Pedro Velázquez, namestnik vodje enote Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, predstavil perspektivo Evropske komisije za mobilnost kulture v Ustvarjalni Evropi od leta 2021 dalje.

Dan 1, 4. april: PODPORNI SISTEMI ZA MOBILNOST
9.00–9.30: Registracija udeležencev
9.30–10.00: Uvodni pozdrav: Sabina Briški Karlić, Motovila
10.00–10.45: Uvodni nagovor: Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, in Barbara Koželj Podlogar, SKICA
10.45–11.45: Razprava o finančnih shemah za mobilnost
11.45–12.00: Odmor za kavo
12.00–13.00: Razprava o informacijski in svetovalni podpori za mobilnost
13.00–13.30: Uvod v omizja Kdo je kdo: Sabina Briški Karlić
13.30–14.30: Odmor za kosilo
14.30–16.00: Omizja Kdo je kdo

Dan 2, 5. april: MOBILNOST V PRAKSI
9.00–9.30: Registracija udeležencev
9.30–9.45: Povzetek prvega dne: Jana R. Wilcoxen
9.45–10.15: Mobilnost v Ustvarjalni Evropi post 2021: Pedro Velázquez, Evropska komisija
10.00–10.45: Uvodni nagovor: Danilo Milovanović, vizualni umetnik
10.45–11.45: Razprava o odgovorni mobilnosti
11.45–12.00: Odmor za kavo
12.00–13.00: Razprava o učinkih mobilnosti v praksi
13.00–13.30: Uvod v omizja Kdo je kdo: Sabina Briški Karlić in povzetek konference: Jana R. Wilcoxen
13.30–14.30: Odmor za kosilo
14.30–16.00: Omizja Kdo je kdo

Konferenco MOBILNOST ZA USTVARJALNOST, ki bo potekala 4. in 5. aprila 2019 v Ljubljani, organizira zavod Motovila v sodelovanju s partnerji: Arts and Theatre Institute / CED CZ, DutchCulture / CED NL, Centro de Informacão Europa Criativa / CED PT, CED Ireland – MEDIA Office Dublin, Ministrstvo za kulturo Hrvaške / CED HR, Avstrijsko zvezno kanclerstvo, Umetnost in kultura / CED AT, SCCA–Ljubljana in CMEPIUS.

Prijava

Konferenca v angleškem jeziku je brezplačna. Prijava udeležbe je obvezna do zapolnitve mest oz. torka, 2. apr. 2019 do 12. ure, prek info@ced-slovenia.eu (pripis “Mobility4Creativity”). Število mest je omejeno.
Dodatne informacije: info@ced-slovenia.eu.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1