Usposabljamo

Omogočamo in spodbujamo krepitev zmogljivosti v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim. Vzpostavljamo spodbudno in vključujoče učno okolje za pridobivanje novih in relevantnih strokovnih znanj in spretnosti za učinkovito delovanje v domačem in mednarodnem okolju.

Naši programi usposabljanja ponujajo dostop do specializiranih in prečnih (interdisciplinarnih) strokovnih znanj in kompetenc, ki so ključna za razvoj in boljši izkoristek potencialov v okvirih specifičnih zmožnosti posameznikov in organizacij. Naš cilj je izboljšati kapacitete dostopa do (mednarodnih) finančnih virov, partnerjev, vsebin, občinstev in drugih priložnosti za razvoj sektorja.

Preverite DOGODKE, ki jih organiziramo za vas.

Kaj nudimo?

  • Znanje in kompetence na področju razvoja ustvarjalnih idej, kandidatur na mednarodne razpise, vodenja in financiranja projektov, inoviranja modelov poslovanja, strateškega komuniciranja in promocije aktivnosti/del, pridobivanja mednarodnih koproducentov in partnerjev itd.
  • Raznolike formate učnih dejavnosti (predavanja, delavnice, konference, svetovalni sestanki, poglobljeni seminarji, študijska potovanja, predstavitve dobrih praks idr.), s katerimi spodbujamo profesionalni razvoj in rast tako izkušenih akterjev kot tudi novih, obetavnih organizacij in ustvarjalcev. V zadnjih sedmih letih beležimo več kot 8.900 udeležencev naših dogodkov.
  • Preverjene (mednarodne) strokovnjake, relevantne teme in aktualne fokuse usposabljanj izbiramo na podlagi dolgoletnih izkušenj ekipe, poglobljenega poznavanja sektorja in trendov v mednarodnem prostoru ter odlične mreže partnerjev. Pri oblikovanju programa so naša ključna merila strokoven in interaktiven prenos veščin, ustvarjalni navdih in upoštevanje konteksta, zato premišljeno in ciljano izbiramo domače in tuje predavatelje. Pri tem nam pomagajo kolegi iz razvejane partnerske mreže v več kot 40 evropskih državah.
  • Dostop do baze znanja z gradivi naših preteklih strokovnih dogodkov.

V zadnjih sedmih letih je več kot 290 domačih in tujih strokovnjakov udeležencem naših programov ponudilo tako kritičen uvid v aktualno stanje sektorja na globalni ravni kot relevantne, praktične in preverjene metode za delovanje, poslovanje in soočanje z mednarodnimi izzivi.


Deli

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1