Hisa Podlog Logo

Upravljalec: Kulturna rezidenca Podlog pod Bohorjem, zavod za kulturne aktivnosti
Področje: različne umetnostne zvrsti, kulturni menedžment, izobraževanje
Lokacija: Planina pri Sevnici

Poslanstvo Kulturne rezidence Podlog pod Bohorjem je, da skozi raznolike dimenzije kulturno-izobraževalnih aktivnosti deluje kot »katalizator«, ki lokalno skupnost interesno in strateško povezuje s širšo nacionalno in mednarodno strokovno in občo javnostjo.

Delovanje zavoda je organiziran v treh dopolnjujočih sklopih:
– Umetniška rezidenca s programom mednarodnih gostujočih umetnikov.
– Think-tank s fokusom na razvoj in krepitev znanja v lokalnem, regijskem in mednarodnem okolju.
– Širši vpliv na lokalno skupnost in regijo z razvojem trajnostne kulturno-kreativne destinacije in mednarodne vpetosti.

Več tukaj in spremljajte FB / Instagram @hisapodlog.

Motovilina rastoča baza umetniških rezidenčnih programov v Sloveniji (AiR) predstavlja tovrstne programe oz. prostore, ki jih izvajajo/upravljajo slovenske organizacije. Z informacijami Motovila kot članica mreže On the Move in Mobility Info Points prispeva k mednarodni izmenjavi virov in informacij. S tem prispevamo k promociji priložnosti za mednarodno sodelovanje in mobilnost. Hkrati želimo spodbuditi povezovanje in izmenjavo dobrih (trajnostnih) praks med domačimi izvajalci programov AiR.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1